Europa, migratie en inpassing

Migratie is iets van alle tijden, mensen migreren naar een ander land om daar hun toekomstperspectieven te verhogen. Hun identiteit is vaak al grotendeels bepaald door het land van herkomst, waarbij ze de positieve aspecten van hun ‘thuiscultuur’ willen behouden in het immigratieland. Soms botst dit – zoals we tegenwoordig zien via media – met de cultuur die al aanwezig is in het migratieland. Op het moment dat dit gebeurt, kunnen groepen migranten – met name binnen Europa – samen een uitzondering aanvragen op de norm.

Lees verder

Advertenties

Multiculturalisme – De dode hoek van de staat

Vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw, heeft Nederland te maken met immigratie uit niet-westerse landen. Dit verandert het culturele landschap sterk. Verschillende groepen van buiten Europa doen hun intrede in de Nederlandse maatschappij en daarmee is de multiculturele samenleving een feit. Maar hoe gaat de overheid hier nu mee om? Lees verder

‘Europese Islam’ nader belicht

CDA politicus Wim van de Camp is zeer gastvrij ingesteld. In een interview met de bekende nieuwssite ‘NU.nl’ vertelt hij de reporter dat er binnen Europa ruimte moet zijn voor een Europese islam. Volgens hem moet deze ‘Euro-islam’ passen binnen de Europese waardegemeenschap, welke gebaseerd is op de Joods- Christelijke traditie en geschiedenis die de EU heeft.

Als ik praat over de Europese islam dan heb ik het over de islam zoals we die hier in de Haagse aandachtswijk Transvaal zien; met moskeeën en mensen die gewoon werken, kinderen die naar school gaan en vrouwen die participeren

aldus Van de Camp.

Maar is het begrip ‘Euro-islam’ werkelijk zo gemakkelijk te definiëren als de heer Van de Camp ons laat denken? Wat voor een moslim ben je dan als je niet werkt en je kinderen niet naar school gaan? Als je niet participeert binnen de Nederlandse samenleving op de manier die men van je verwacht, die de Euromoslims wel doen?

Lees verder

Lokale islam in Bosnië

Prof. dr. Henk Driessen, hoogleraar mediterrane studies aan de Radboud Universiteit, gaf donderdag 25 februari jl. zijn visie op religie in Bosnië en in andere landen van de Balkan. Maar waarom dan juist in dat gebied? Vanaf het moment dat Driessen de landen in de Balkan bezocht, was hij geïnteresseerd. Bosnië is een land in de Balkan dat mooi weergeeft hoeveel aspecten van de islam in één gebied vertegenwoordigd kunnen zijn.

Lees verder

[] Moslim [] Niet-moslim

In 2050: één op de vijf in Europese Unie moslim’ kopt de Britse krant the Daily Telegraph. Als een gevolg van stijgende immigratie uit moslimlanden en een afnemend geboortecijfer onder autochtone Europeanen zal over veertig jaar twintig procent van de inwoners van de Europese Unie moslim zijn, aldus the Daily Telegraph. De cijfers zijn afkomstig uit eigen onderzoek van de krant. Media en politiek hadden veel aandacht voor de publicatie; zo stelde de PVV Kamervragen naar aanleiding van de cijfers . Maar hoe betrouwbaar zijn deze cijfers?

In de afgelopen jaren zijn vele onderzoeken naar de moslimpopulatie in de Europese Unie gepubliceerd. De concluderende cijfers lopen echter sterk uiteen. Wat volgt is een artikel over de moeilijkheden van het onderzoeken van het aantal moslims in de Europese Unie.

Lees verder

Europa en Islam – Studenten Radboud Universiteit

Shah Jahan moskee Engeland (Woking - Surrey) - 1889

De cursus Islam in Europa aan de Faculteit Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit voor de opleiding Islam & Arabisch behandelt de islam in Europa aan de hand van een aantal kernthema’s met een bijzondere nadruk op de ontwikkeling van de islam als minderheidsreligie.  Het college behandelt de ontwikkeling van de islam en moslimgemeenschappen in Europa door te kijken naar het verleden en reeds lang gevestigde moslimgemeenschappen in Europa, koloniale ervaringen, opbouw en institutionalisering van de islam na 1980, interne debatten onder moslims en recente ontwikkelingen zoals het islamdebat, radicalisering, opkomst van salafisme, media en actuele conflicten.

Dit blog wordt gevuld met entry’s van de studenten van deze cursus. Lees verder

Advertenties